S_ Xerocultor/a para Silleda

REQUISITOS

Titulación relacionada co Ciclo Medio de Auxiliar de Enfermería, Ciclo Medio de Atención a persoas en situación de dependencia e/ou certificado de profesionalidade na rama de Atención a persoas dependentes en Institucións sociais.

Imprescindible estar en posesión do certificado de discapacidade.

 

FUNCIÓNS

Atención a persoas maiores na realización de tarefas de aseo e hixiene persoal, control de medicacións e mobilizaciones principalmente.

 

CONDICIÓNS

Contrato temporal de 1 ano.

Xornada completa.

Quendas rotativas (mañás, tardes ou noites).

 

Si Non