S_ Xestor/a de redes sociais para Santiago

REQUISITOS

Formación en márketing e/ou publicidade.

Certificación de B2 en inglés.

Imprescindible estar en posesión do certificado de discapacidade.

 

FUNCIÓNS

Xestión de redes sociais en empresa do sector da construción.

Realización de tarefas relacionadas con márketing e publicidade.

Realización de tarefas administrativas básicas.

 

CONDICIÓNS

Xornada parcial.

Horario de tarde.

Si Non