S_ Auxiliar administrativo/a para Allariz


REQUISITOS

Valórase formación na rama administrativa sempre que dispoña de coñecementos e experiencia en facturación.

Competencias persoais para o trato con clientes.

Imprescindible estar en posesión do certificado de discapacidade e/ou incapacidade permanente.

 

FUNCIÓNS

Xestións administrativas, facturación e atención a clientes tanto telefónica como persoalmente.

 

CONDICIÓNS

Contrato temporal con duración de 1 ano.

Xornada parcial de 20 horas/semanais de luns a venres.

Incorporación no mes de maio.

Si Non