S_ Axente comercial para Ourense


REQUISITOS

Competencias comunicativas, dotes comerciais e de atención ao cliente.

Imprescindible estar en posesión do certificado de discapacidade.

 

FUNCIÓNS

Labores comerciais por vía telefónica no sector da electricidade.

 

CONDICIÓNS

Xornada parcial 20 horas/semanais.

Salario fixo máis comisión por vendas.

Formación a cargo da empresa.

Incorporación prevista no mes de agosto.

Si Non