S_ Coidador/a de persoas con discapacidade para Ourense


REQUISITOS

Titulación do Certificado de profesionalidade en Atención sociosanitaria a persoas dependentes en Institucións ou formación equivalente.

Imprescindible estar en posesión de certificado de discapacidade.

 

FUNCIÓNS

Atención e coidado de persoas usuarias de centro de día.

Apoio no aseo e cambios posturales.

Apoio e supervisión en comidas.

Acompañamento en actividades realizadas no centro.

 

CONDICIÓNS

Contrato temporal con duración desde o 01/09/2019 ao 31/10/2019.

Xornada completa de luns a venres.

Quenda rotativa de mañá ou tarde.

Si Non