S_ Coidador/a de persoas en centro de día en Ourense


REQUISITOS

Certificado de profesionalidade na rama de Atención Sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais.

Valórase experiencia en posto similar.

Imprescindible estar en posesión do certificado de discapacidade.

 

FUNCIÓNS

Atención e coidador das persoas usuarias do centro de día.

Aseo e cambios posturales.

Apoio e supervisión nas comidas.

Acompañamento en actividades.

 

CONDICIÓNS

Contrato eventual para a cobertura de I. T.

Xornada completa de luns a venres.

Xornada partida de mañá e tarde.

Incorporación inmediata.

Si Non