S_ Coidador/a para centro de día en Ourense

REQUISITOS

Valórase experiencia en posto similar.

Imprescindible estar en posesión do certificado de discapacidade.

 

FUNCIÓNS

Atención e coidado de persoas usuarias do Centro de Dia.

Aseo e cambios posturais.


Axuda/supervisión en comidas.

Acompañamento noutras actividades.

 

CONDICIÓNS

Contrato Eventual_sustitución IT.

Xornada: Completa mañá e tardes (40 horas/semana)

Horario: de luns a venres

Salario: segundo convenio.

Incorporación Inmediata.

Si Non