S_ Comercial para Ourense


REQUISITOS

Permiso de conducir B.

Habilidades comerciais e capacidade para a manipulación de pesos máximo ata 10 quilos.

Imprescindible estar en posesión do certificado de discapacidade.

 

FUNCIÓNS

Venda en furgoneta de produtos do sector da alimentación.

 

CONDICIÓNS

Contrato temporal con duración de 1 ano.

Xornada completa.

Incorporación inmediata.

Si Non