S_ Dependente/a de quiosco para Ourense


REQUISITOS

Valórase experiencia en posto similar.

Imprescindible estar en posesión do certificado de discapacidade.

 

FUNCIÓNS

Rexentar quiosco con carteira de clientes consolidada.

 

CONDICIÓNS

Alta no réxime de autónomos.

Asumir aluguer do local (200 euros/mes).

Si Non