S_ Dependente/a para Allariz


REQUISITOS

Valórase experiencia en posto similar.

Competencias comunicativas e de orientación ao cliente.

Dispoñibilidade de permiso de conducir e vehículo propio para desprazarse ao centro de traballo.

Imprescindible estar en posesión do certificado de discapacidade.

 

FUNCIÓNS

Atención ao público en tenda de roupa.

 

CONDICIÓNS

Contrato temporal 2 meses (xullo e agosto).

Xornada de 40 horas semanais.

Xornada partida de mañá e tarde.

Incorporación en xullo.

Si Non