S_ Fisioterapeuta para Ourense

REQUISITOS

Titulación universitaria en Fisioterapia.

Imprescindible estar en posesión do certificado de discapacidade.

 

FUNCIÓNS

Atención a pacientes con enfermidades neurodegenerativas.

 

CONDICIÓNS

Contrato temporal de 6 meses con posibilidade de continuidade.

Xornada de 30 horas semanais. Horario a convir.

Incorporación inmediata.

Si Non