S_ Persoal de limpeza para San Cibrao das Viñas

REQUISITOS

Estudos primarios/ Graduado escolar.

Valórase experiencia en postos similares.

Capacidade de organización e autonomía para a realización das tarefas encomendadas.

Capacidade para o traballo en altura.

Imprescindible estar en posesión do certificado de discapacidade.

 

FUNCIÓNS

Limpeza de oficinas e nave industrial.

Limpeza de cristais (traballos en altura).

 

CONDICIÓNS

Contrato eventual (substitución por vacacións).

Xornada parcial.

Horario de 14:00 horas a 16:00 horas (luns, mércores e venres).

Previsión de inicio en outubro.

Si Non