Condutor de transporte adaptado

Requisitos xerais:

Empadroado en Vigo antes do 1/01/2018.

Inscrita como demandantes de emprego no SPEG.

Posuir o perfil para o posto solicitado.

Outros requisitos:

Carnet de conducir B1

Presentación de curriculums:

Prazo de remate de recepción de C.V. 12 de xuño de 2019.

Enderezo de envío e/ou de entrega: Rúa Teixugueira nº15, baixo, 36212 Navia, Vigo.

Data de publicación 10 de xuño de 2019.

Máis datos aquí.

 

Si Non