R_ Operario/a de reciclaxe para Poio


REQUISITOS

Capacidade para a bipedestación, realización de esforzo físico e manipulación de pesos.

Imprescindible estar en posesión do certificado de discapacidade e/ou incapacidade permanente.

 

FUNCIÓNS

Manipulación, separación e clasificación de residuos (papel, cartón, etc).

 

CONDICIÓNS

Contrato de interinidade.

Xornada laboral de luns a venres en horario de 8:00 a 15:00 horas e os sábados de 10:00 a 15:00 horas.

Si Non