R_ Técnico de orientación laboral para Vigo e Pontevedra


REQUISITOS

Experiencia previa na organización e o desenvolvemento de accións grupales de procura de emprego.

Permiso de conducir. Vehículo propio.

Imprescindible estar en posesión do certificado de discapacidade e/ou incapacidade permanente.

 

FUNCIÓNS

Impartición de módulos, capacitación e formación de talleres de procura de emprego.

Desenvolvemento de accións grupales de alfabetización dixital, competencias transversais e competencias para a procura de emprego.

 

CONDICIÓNS

Lugar de traballo entre Pontevedra e Vigo.

Xornada de traballo parcial.

Incorporación no mes de abril.

Contrato con duración ata decembro do 2019.

Si Non