R_ Terapeuta ocupacional para Silleda

REQUISITOS

Titulación universitaria en Terapia Ocupacional.

Permiso de conducir.

Valórase experiencia traballando con persoas con discapacidade intelectual.

Imprescindible residencia en zonas limítrofes.

Imprescindible estar en posesión do certificado de discapacidade.

 

FUNCIÓNS

Avaliación e intervención das capacidades e habilidades necesarias para a realización de actividades básicas e instrumentais da vida cotiá mediante a planiticación e realización de talleres e actividades.

Servizo de transporte das persoas usuarias.

 

CONDICIÓNS

Xornada de 38,5 horas semanais de luns a venres.

Horario de 9:00 a 14:00 horas e de 15:30 a 18:00 horas.

Si Non