S_ Auxiliar administrativo/a para Vila de Cruces

REQUISITOS

Formación mínima Ciclo medio de Xestión administrativa ou Ciclo superior de Administración e finanzas (valóranse tamén titulacións superiores).

Valóranse coñecementos de inglés.

Residencia en proximidades ao centro de traballo.

Imprescindible estar en posesión do certificado de discapacidade e/ou incapacidade permanente.

 

FUNCIÓNS

Labores de xestión administrativa.

 

CONDICIÓNS

Contrato dun ano.

Xornada completa de luns a venres.

Horario partido de mañá e tarde.

Si Non