S_ Auxiliar de axuda a domicilio para Cuntis e A Estrada


REQUISITOS

Formación en atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións ou no domicilio (certificado de profesionalidade).

Permiso de conducir. Vehículo propio.

Imprescindible estar en posesión do certificado de discapacidade e/ou incapacidade permanente.

 

CONDICIÓNS

Contrato de 25 horas semanais.

Si Non