S_ Auxiliar de axuda a domicilio para Moaña


REQUISITOS

Certificado de profesionalidade na rama de Atención Sociosanitaria a Persoas Dependentes en Institucións ou Domicilio, Ciclo de Auxiliar de enfermería ou equivalentes.

Imprescindible estar en posesión do certificado de discapacidade.

 

FUNCIÓNS

Atención en domicilio.

 

CONDICIÓNS

Contrato temporal.

Xornada parcial (12 horas fins de semana).

Horario: Sábados de 15:00 horas a 21:00 horas e domingos de 9:00 a 15:00 horas.

Si Non