S_ Coidador/a para Vilagarcía


REQUISITOS

Dispoñer do certificado de profesionalidade de atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais.

Persoa proactiva con capacidade para o traballo con nenos e nenas con discapacidade.

Valórase coñecementos de técnicas de estimulación para o crecemento de nenos e nenas con discapacidade.

Imprescindible estar en posesión de certificado de discapacidade.

 

FUNCIÓNS

Atención a nenos e nenas con discapacidade.

 

CONDICIÓNS

Contrato temporal para o curso escolar 2019-2020.

Xornada completa de luns a venres.

Horario continuo de 8:30 a 17:30 horas co descanso correspondente.

Si Non