S_ Logopeda para Vilagarcía


REQUISITOS

Titulación universitaria en logopedia.

Persoa proactiva con capacidade para o traballo con nenos e nenas con discapacidade.

Imprescindible estar en posesión do certificado de discapacidade.

 

FUNCIÓNS

Atención a nenos e nenas con discapacidade.

 

CONDICIÓNS

Contrato temporal para o curso escolar 2019-2020.

Xornada completa de luns a venres.

Horario continuo de 8:30 a 17:30 horas con descanso correspondente.

Si Non