S_ Operario/a de mantemento para Cambados

REQUISITOS

Formación e experiencia previa en electricidade.

Imprescindible estar en posesión do certificado de discapacidade.

 

FUNCIÓNS

Mantemento de máquinas en instalación deportiva.

 

CONDICIÓNS

Contrato temporal de 6 meses.

Xornada completa a quendas de luns a domingo cos descansos correspondentes.

Incorporación prevista para mediados de xuño.

Si Non