S_ Operario/a para carpintería metálica para Lalín


REQUISITOS

Valórase ter experiencia no sector da carpintería metálica pero non é un requisito imprescindible.

Capacidade para a bipedestación e manipulación de pesos.

Imprescindible estar en posesión do certificado de discapacidade e/ou incapacidade permanente.

 

FUNCIÓNS

Tarefas de soldadura, tubero e carpintería metálica en xeral.

Manexo de ferramentas manuais e eléctricas, soldador, corte, etc.

 

CONDICIÓNS

Contrato temporal.

Xornada completa de luns a venres.

Si Non