S_ Técnico/a administrativo/a para Vigo


REQUISITOS

Experiencia en xestión de equipos e selección de persoal.

Imprescindible estar en posesión do certificado de discapacidade e/ou incapacidade permanente.

 

FUNCIÓNS

Supervisión de proxectos, control de baixas, altas, vacacións e cuadrantes.

Relación directa con clientes para a xestión de incidencias e reportando á coordinación e dirección de operacións.

Visitas a posibles clientes realizando valoración de novos servizos.

 

CONDICIÓNS

Contrato temporal.

Xornada completa e partida.

Incorporación inmediata.

Si Non