Alcer Coruña organiza curso para mellorar a independencia na vida diaria en Santiago de Compostela