Amico celebra a asemblea xeral ordinaria

As persoas asociadas e membros da xunta directiva da Asociación de Persoas con Discapacidade de Compostela e Comarca (AMICO) reúnense o  vienres, 21 de xuño, ás 17 horas na rúa Berlín, nº 13 Planta 1 de Santiago de Compostela para celebrar a asemblea xeral ordinaria.

Durante esta reunión, informarase sobre como se desenvolveu a actividade da entidade durante o pasado ano e que teñen organizado para este ano.