AMICO convoca o 21 de xuño a súas Asemblea ordinaria e extraordinaria 2021

A orde do día inclúe temas como a aprobación das contas de 2020, o informe de actividades realizadas en 2020, así como a modificación estatutaria para actualizar a linguaxe inclusiva e permitir a celebración de reunións conxuntas por medios telemáticos no futuro.

Estas reunións permitirán, á súa vez, analizar as últimas novidades en relación coa mellora da accesibilidade anunciada polo Concello de Santiago.

Posto que a asemblea se celebra en modalidade presencial, animamos ás persoas asociadas que nos acompañen neste evento, e de ser preciso transporte adaptado, contacten cos servizos do 065 ; Se non se ostenta a alta no servizo, animámosvos a que o solicitedes

Máis información en:  https://politicasocial.xunta.gal/gl/temas/discapacidade/servizo-galego-de-apoio-mobilidade-persoal

Lugar de celebración en: Edificio CEGADI: