Grumico organiza o obradoiro ¨Fala, sinte e reláxate


"FALA, SINTE, RELÁXATE" é un grupo de apoio e educación emocional deseñado para ofrecer un espazo seguro e acolledor onde as persoas poden explorar e comprender as súas emocións. A través de diversas actividades e exercicios, o grupo enfócase en tres aspectos fundamentais: falar, sentir e relaxarse.

En primeiro lugar, foméntase a expresión verbal das emocións. Os participantes teñen a oportunidade de compartir as súas experiencias, preocupacións e sentimentos nun ambiente de confianza e comprensión. Isto promove a comunicación aberta e axuda aos membros a sentirse escoitados e validados.

Ademais, adícase tempo a explorar e recoñecer as emocións propias e alleas. Proprocionan ferramentas e técnicas para identificar e xestionar eficazmente as emocións, fomentando a empatía e o entendemento mutuo entre os membros do grupo.

Por último, integranse prácticas de relaxación e control da respiración para axudar aos participantes a manexar o estrés e a ansiedade. Ensínanse técnicas de respiración consciente e relaxación muscular progresiva, que contribúen a promover un estado de calma e benestar emocional.

"FALA, SINTE, RELÁXATE" ofrece un espazo enriquecedor onde se traballa no desenvolvemento emocional e o autocoidado, axudando aos participantes a mellorar o seu benestar psicolóxico e fortalecer as súas habilidades para enfrontar os desafíos da vida diaria.