Amica

Amica

A asociación Amica é unha entidade sen ánimo de lucro creada en 1984, que ten por misión descubrir as capacidades que hai en cada persoa, apoiándoa nas limitacións, a autonomía, o exercicio de dereitos e a participación con responsabilidades na comunidade, para que logre ser a protagonista da súa vida e do cambio social necesario.

Quere ser un recurso para impulsar redes de apoio e acompañamento á persoa na comunidade, mediante proxectos colaborativos de innovación.

COGAMI e Amica comparten boas prácticas desde hai anos.