Concello de Ames

Concello de Ames

O Concello de Ames aprobou en xunta de goberno a concesión de axudas polo importe de 60.000 euros a 16 entidades sen ánimo de lucro, sendo unha destas COGAMI.

O importe concedido a COGAMI foi de 2.491 euros para sufragar gastos de persoal do servizo de atención a persoas con discapacidade que leva a cabo a nosa Organización.