Parlamento de Galicia

Parlamento de Galicia

Colaborou na financiación de programas a favor da inclusión social de persoas con discapacidade, concretamente mulleres en situación de vulnerabilidade.

Con este orzamento puideron desenvolverse dous programas que contribuíron ao financiamento do servizo ocupacional do centro de recursos de Mos, e traballouse directamente con 32 persoas con discapacidade, ademiais de 20 mulleres en situación vulnerable.