• Novas
  • 04 de octubre de 2023

Un programa de emprego desenvolvido en Vigo por COGAMI remata coa metade de participantes inseridos

Un programa de emprego desenvolvido en Vigo por COGAMI remata coa metade de participantes inseridos

COGAMI remata o Programa Operativo de Inclusión Social e Economía Social (POISES) que estivo desenvolvendo durante este ano en Vigo, para mellorar a inserción sociolaboral das persoas con discapacidade mediante o trazado de itinerarios de inserción personalizados.

Cofinanciado por Fundación ONCE e o Fondo Social Europeo, neste programa POISES participaron 25 persoas desempregadas, 15 mulleres e 10 homes, todas co certificado de discapacidade ou incapacidade laboral para profesión habitual, idades comprendidas entre os 20 e os 59 anos e procedentes dos concellos de Vigo, Redondela, O Porriño e Tomiño.

A maioría das persoas seleccionadas para este programa contaban con estudos primarios complementados con outras formacións, polo que demandaban a necesidade de apoio e acompañamento tanto na busca de emprego como tamén no uso e manexo de medios electrónicos. Este apoio foilles aportado a través dun técnico de inserción laboral que se encargou de asesorar na mellora das competencias, na busca de emprego e de motivar á persoa para incrementar a súa autonomía.

O programa en datos

Este programa dedicou á formación un total de 125 horas, das que 85 horas foron impartidas nun curso de conserxe e  recepcionista ao que asistiron 16 persoas e 40 horas foron sobre competencias transversais ás que asistiron as 25 persoas integrantes do programa, coas que se traballaron aspectos sobre habilidades sociais, busca de emprego, a entrevista de traballo, ademais de aspectos de autocoñeemento e motivación para o emprego.

A través do programa, realizáronse 294 horas de orientacións laborais, 18 persoas acudiron a entrevistas de selección de persoal lanzadas por empresas da zona, resultando finalmente contratadas12 persoas tras superar estes procesos.