COGAMI conta con 11 iniciativas empresariais de economía social que ofrecen produtos e servizos nestes sectores de actividade: ambiental, alimentos, gráficas, téxtil, transporte e distribución. Nestas iniciativas traballan preto de 800 persoas, das que o 90% teñen discapacidade.

As empresas de economía social de COGAMI naceron para xerar oportunidades laborais para as persoas con discapacidade e, a día de hoxe, son empresas consolidadas que no seu conxunto facturan 19.500.000 euros e contan coa confianza dunha carteira de máis de 4.000 clientes.

 

Listado de Empresas

Non se atoparon resultados!