Federación de Asociacións de Persoas con Discapacidade da Provincia de A Coruña

Federación de Asociacións de Persoas con Discapacidade da Provincia de A Coruña

 • Dirección: Rúa Modesto Brocos nº 7 Baixos
 • Código Postal: 15704
 • Localidade: Santiago de Compostela
 • Provincia: A Coruña
 • Correo electrónico: fed.cogamicoruna@cogami.gal
 • Teléfono: 981574698 // 981064387
 • Fax: 981574670

ORIXE

A Federación de Asociacións de Persoas con Discapacidade da Provincia da Coruña (COGAMI CORUÑA), ten o seu orixe na Coordinadora de ámbito provincial que se crea o 10 de marzo de 1985, polo que xa ten máis de trinta anos de actividade no seu historial.

MISIÓN

A Federación COGAMI CORUÑA é unha organización non gobernamental de ámbito provincial e sen ánimo de lucro, na que o principal obxectivo e promover a defensa dos intereses das persoas con discapacidade. Traballa para acadar a máxima atención social para as problemáticas que presenta e conseguir a integración social das persoas con discapacidade da provincia. Esta labor maniféstase principalmente como apoios ás 26 entidades adheridas para que, individualmente e/ou colectivamente, acaden os seus fins.

As asociacións socias son:

 • Asociación de Discapacitados da Bisbarra de Muros “ADISBISMUR”
 • Asociación para a Diversidade Funcional INTEGRO (Cabana de Bergantiños)
 • Asociación AMBAR de Persoas con Diversidade Funcional (Pobra do Caramiñal)
 • Asociación de Persoas con Discapacidade e  Apoio á Integración das Comarcas de Arzúa e Terras de Melide “AMARAI”
 • Asociación Coruñesa de Esclerose Múltiple “ACEM”
 • Grupo Diversidade Funcional Ferrol e Comarca
 • Asociación de Persoas Discapacitadas AVANTE (Val do Dubra)
 • Asociación Pro-Minusválidos de Cariño “APROM CARIÑO”
 • Asociación de Persoas con Discapacidade da Comarca de Noia e Muros MISELA.
 • Asociación Galega de Hemofilia, AGADHEMO (Delegación A Coruña)
 • Asociación de Discapacitados Activos “A XANELA” (As Pontes de García Rodríguez)
 • Asociación de Minusválidos de Teo, ASPAMITE.
 • Asociación Compostelán de Escleroses Múltiple, ACEM
 • Asociación para a Loita contra as Enfermidades do Ril, ALCER CORUÑA.
 • Asociación de Pais de Nenos con Minusvalía, ASPANEMI.
 • Asociación de Persoas con Discapacidade de Compostela e Comarca, AMICO.
 • Asociación de Mulleres con Discapacidade de Galicia, ACADAR.
 • Liga Reumatolóxica Galega, LIREGA.
 • Asociación Galega de Persoas Amputadas, AGAPA.
 • Grupo de Personas con Discapacidad de A Coruña, GRUMICO
 • Asociación Galega de Fibrose Quística, AGFQ
 • ASOTRAME (Asociación Galega de Trasplantados de Médula Ósea)
 • Asociación de Enfermedades Neuromusculares "ASEM GALICIA"
 • Coordinadora Nacional de Artritis "CONARTRITIS"
 • Asociación Párkinson Galicia-Coruña
 • Asociación Galega de Linfedema "AGL"

Somos membro directo de COGAMI y COCEMFE.

Fins das actividades: Optimizar recursos e garantir servizos

A Federación traballa para coordinar os recursos e accións das asociacións socias, poñendo especial énfase na utilización óptima dos recursos materiais e humanos para unha eficiente labor en prol das persoas con discapacidade, cos menores gastos e os maiores resultados posibles. A Federación tamén traballa para garantir os servizos ás persoas usuarias das asociacións con menos recursos, sexa porque representan colectivos pequenos con necesidades especiais ou sexa pola súa situación xeográfica en zonas rurais con pouca densidade de poboación. Sendo unha entidade membro directa de COGAMI, complementa os seus recursos con esta entidade aproveitando así as sinerxías entre ambas entidades.

Entre as nosas principais actividades, encóntranse as seguintes:

 • Servizo de apoio ás asociacións.
  • Confección de memorias de actividades e económicas das asociacións membro da federación.
  • Preparación de solicitudes para subvencións da Xunta de Galicia, Deputación provincial da Coruña, Administracións Locais, etc.
  • Apoio e asesoramento na realización de xustificacións económicas en tema de subvencións nas que se presentan as asociacións que pertencen á Federación.
  • Apoio loxístico e organizativo para xornadas e eventos que organizan as entidades.
  • Envío de circulares con notificación dos eventos e convocatorias de interese centradas no territorio.
  • Potenciación da difusión das actividades ofertadas polas asociacións pertencentes á federación nas redes sociais.
 • Actividades de ocio.
  • Oferta de actividades de ocio para as persoas das diferentes asociacións que forman parte da nosa federación.
  • Programas adaptados de saúde. Programas de mantenemento e rehabilitación das capacidades funcionais.
 • Servizo de  asesoramento, orientación e apoio ás entidades sociosanitarias de COGAMI-Coruña

  • O principal obxetivo o fomentar a calidade de vida e a súa autonomía das persoas con discapacidade e a súas familias na provincia da Coruña, arbitrando instrumentos ou mecanismos tanto de coordinación como de prestación directa en materia sociosanitaria.

  • Guía de recursos sociosanitarios.

   

 

O noso enderezo é:

 

 

 

 

 

 

Modesto Brocos, 7, baixo

15704 Santiago de Compostela

Tfno: 981 574 698 // 981064387

Enche o formulario de contacto se desexas contactar coa asociación

Xunta directiva

PRESIDENTE:                    Ramón Sestayo Lestón                   VICEPRESIDENTE:            José Luís Costoya Quintela                                           

SECRETARIA:                    Cristina Pet Canto                           TESOUREIRO:                   José Barrio Guldrís                      

VOGAIS:                             Milagros Rey Pérez                         

                                            Adolfo López Baña                       

                                            Teresa González Salvadores                                                                                                      

                                            Ramón Rodríguez Arnoso          

                                            Mª Jesús Pérez Piñeiro                  

                                           Manuel Santos Lamas 

                                           Juan Guillermo García Gómez

                                    

                                                                                                

   


Documentación:

            

 

Non se atoparon resultados!