Asociación Coruñesa de Esclerose Múltiple

Asociación Coruñesa de Esclerose Múltiple

 • Dirección: Rúa Alberto García Ferreiro s/n
 • Código Postal: 15006
 • Localidade: A Coruña
 • Provincia: A Coruña
 • Correo electrónico: acem@acemesclerosis.org
 • Teléfono: 981240985
 • Teléfono móbil: 677477495
 • Páxina Web: www.acemesclerosis.org

ORIXE:

Por iniciativa de varios afectados coruñeses de Esclerose Múltiple (EM), créase en A Coruña no ano 1995 a Asociación denominada "Asociación Coruñesa de Esclerosis Múltiple", como entidade xurídicamente independente, sendo ata ata entón momento, dende o ano 1984, unha delegación da Asociación Española de Esclerose Múltiple e sendo actualmente membro activo da mesma.

MISIÓN

É misión de ACEM promover e coordinar a defensa dos dereitos das persoas con EM e outras persoas con discapacidade para conseguir a súa plena integración.

VISIÓN

Ser unha entidad de referencia para ás persoas afectadas pola esclerose múltiple así como a das súas familias nas que se promova toda clase de actividades e información destinadas a mellorar a súa situación e a súa calidade de vida, có obxeto de favorecer a integración e normalización personal, familiar e social daquelas persoas que padecen esta enfermidade.  

PRINCIPIOS E VALORES

ACEM defínese como unha entidade que carece expresamente de ánimo de lucro, independente e libre, aconfesional, apartidista, non gubernamental e de carácter voluntario. Basea a súa actuación nos seguintes valores:

 • Democracia interna.
 • Solidariedade entre os seus membros.
 • Transparencia na xestión e na actuación da entidade e os seus socios.
 • Evitar protagonismos e actitudes competitivas.
 • A defensa dos afectados de EM en particular co colectivo de discapacitados en xeral como titulares de dereitos, evitando os mensaxes sentimentalistas e asistenciais.

OBXECTIVOS:

 • Promover a agrupación de todos os enfermos de EM e os seus familiares.
 • Defender a dignidade e os dereitos das persoas con EM e con discapacidade.
 • Promover a plena integración escolar, laboral e social das persoas que padecen EM ou algunha discapacidade.
 • Crear as condicións para que os socios poidan cumprir adecuadamente a misión.
 • Promover actitudes sociais positivas ante as persoas con EM ou discapacidade.
 • Promover a lexislación adecuada que mellore  a situación dos afectados por EM ou do colectivo dos discapacitados.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN

 • O ámbito de actuación de ACEM abarca todo o territorio da provincia de A Coruña 

NÚMERO DE SOCIOS

 • Conta cun total de 265 socios, dos cales 172 son afectados e 93 colaboradores.

 Servizos que se prestan en ACEM 

 • Servizos sociosanitarios.
  • Intervención Social
  • Fisioterapia
 • Servizos complementarios.
  • Servizo de Xestión e Administración.
  • Transporte adaptado.
  • Taller Creativo
  • Piscina
  • Voluntariado.
  • Difusión, divulgación e recaudación.
  • Asesoramento e Servizo Xurídico

Servizos obtidos desde a Federación Galega de Enfermidades Raras e Crónicas (FEGEREC).

 • Servizos sociosanitarios.
  • Servizo de información, valoración, asesoramento e derivación (SIVAD).
  • Servizo de Acollida
  • Servizo de Fisioterapia.
  • Servizo de Terapia Ocupacional
  • Servizo de Logopedia.
  • Servizo de Psicoloxía

 


Estamos situados en:

R/ Alberto García Ferreiro S/N

15006, A Coruña.

Teléfono: 981240985

correo electrónico: acem@acemesclerosis.org

 

Redes sociais:

Enche o formulario de contacto se desexas contactar coa asociación

XUN
TA DIRECTIVA ACEM

 

PRESIDENTA: Sonia García Erias

VICEPRESIDENTA: Iranma Díaz Rego

SECRETARIO: Diego Saavedra Trasancos

TESOREIRA: Mª del Carmen Pardo Fuentes

VOGAL: Raquel Campos Rodríguez 

VOGAL:Purificación Edreira Corral 

VOGAL: Mª Carmen Montouto Pampín

 

     

Non se atoparon resultados!