Asociación Prominusválidos Cariño

Asociación Prominusválidos Cariño

 • Dirección: Rúa do Mercado s/n
 • Código Postal: 15360
 • Localidade: Cariño
 • Provincia: A Coruña
 • Correo electrónico: apromcarino@hotmail.com
 • Teléfono: 981420199
 • Teléfono móbil: NULL
 • Fax: 981420199

ORIXE:

APROM (Asociación Prominusválidos de Cariño) ten o seu orixe no ano 1997, constituíndose como unha asociación con vocación de servizo en pro dos discapacitados tanto físicos como psíquicos e así ocupar un grande baleiro existente en toda esta comarca ata o momento.

MISIÓN

Promover e coordinar a defensa dos dereitos das persoas con discapacidade cara a súa integración.

OBXECTIVOS

 • Defender a dignidade e os dereitos das persoas con discapacidade.
 • Promover a plena integración escolar, laboral e social das persoas con discapacidade.
 • Crear as condicións para que os socios poidan cumprir axeitadamente a misión.
 • Promover actitudes sociais positivas cara ás persoas con discapacidade.
 • Promover a lexislación axeitada que mellore a situación do colectivo.
 • Reunir e difundir información xeral e especializada sobre os problemas da discapacidade.
 • Promover e poñer en funcionamento todo tipo de programas de cooperación e desenvolvemento no exterior dirixidos ás persoas con discapacidade nos ámbitos sociais, educativos ou laborais.

VALORES

APROM basea a súa actuación nos seguintes principios e valores:

 • Democracia interna.
 • Solidariedade entre os seus membros.
 • Transparencia na xestión e actuación da entidade e os seus socios.
 • Defensa das necesidades sociais ante os intereses particulares.
 • Desbotar protagonismos e actitudes competitivas.
 • A defensa do colectivo como titulares de dereitos evitando as mensaxes sentimentalistas e asistencias.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN

O seu ámbito de actuación é o das comarcas de Ortegal.

Entre as nosas actividades realizadas, podemos destacar:

 • Obradoiros e cursos, como o de bordado ou o obradoiro de risoterapia.
 • Viaxes e visitas, como o realizado a Equiocio, Museos rurais,
 • Charlas e conferencias para informar persoas usuarias de temas como voluntariado, orientación laboral, familia, etc.
 • Festivais, xantares e xuntanzas. como o Magosto.
 • Uso da furgoneta por parte de persoas usuarias.

O noso enderezo é:


PZA DEL MERCADO S/N
15360 - CARIÑO - A CORUÑA  

                                          

 

 

 

 

 

 

Teléfono: 981-420199

Email: apromcarino@hotmail.com

Enche o formulario de contacto se desexas contactar coa asociación

Non se atoparon resultados!