Asociación Galega contra as Enfermidades Neuromusculares

Asociación Galega contra as Enfermidades Neuromusculares

 • Dirección: Martínez Garrido nº 21. Interior
 • Código Postal: 362015
 • Localidade: Vigo
 • Provincia: Pontevedra
 • Correo electrónico: info@asemgalicia.com
 • Teléfono: 986378001
 • Teléfono móbil: 698140728
 • Páxina Web: www.asemgalicia.com

ORIXE

ASEM GALICIA é a Asociación Galega contra as Enfermidades Neuromusculares. A nosa historia se remonta ao ano 1994, como Delegación Gallega de la Asociación Nacional de Enfermedades Neuromusculares. Posteriormente, en 2003, a Asociación Nacional converteuse en Federación y as súas delegacions en asociacions autónomas, naciendo así a Asociación Galega contra as Enfermidades Neuromusculares.

MISIÓN

Contribuir á normalización da situación derivada dunha enfermidade neuromuscular a través da orientación a persoas afectadas por una enfermidade neuromuscular e o seu entorno; así como á sensibilización e difusión a profesionais sociosanitarios, administracións públicas e o resto da sociedade.

VISIÓN

Asem Galicia quere ser a entidade de referencia e experta en todo lo concerniente ás Enfermidades Neuromusculares, a nivel autonómico.

VALORES

Democracia interna, solidaridade entre o seus membros, transparencia na xestión e acción, defensa das necesidades sociais por encima das particulares, responsabilidade e compromiso.

OBXECTIVOS

Os nosos principais obxectivos son:

 • Promocionar a agrupación dos pacentes de afeccións neuromusculares.
 • Facilitar información sobre estas enfermidades a pacentes e familiares co fin de conseguir o seu mellor coñecemento e implicación dos mesmos.
 • Sensibilizar á administración dos problemas de curación, tratamento e prevención das ENM.
 • Cooperar con outras entidades con fins similares.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN

Comunidade autónoma galega, dende a sede de Vigo (Pontevedra) e a delegación de Culleredo (A Coruña).

FORMAMOS PARTE DE

En Galicia:

 • Plataforma pola Accesibilidade Solidaria de Vigo (PASO Vigo).
 • Grupo Interasociativo do Concello de Santiago.
 • Grupo de Entidades de Iniciativa Social e Solidaria de Ferrol.
 • Federación provincial de Asociacións de Discapacitados Físicos de Ourense.
 • COGAMI
 • FEGERC

En España:

 • FEDER: Federación Española de Enfermedades Raras.
 • COCEMFE: Confederación Coordinadora Estatal de Minusválidos Físicos de España.
 • Federación ECOM.
 • FORO ESPAÑOL  DE PACIENTES
 • Orphanet. Portal de información de enfermedades raras.

Colaboramos en Europa:

 • Association Française contre les Myophaties (AFM).
 • EURODIS: Entidad Europea contra las Enfermedades Raras.


A Asociación Galega contra as Enfermidades Neuromusculares (ASEM Galicia) é unha organización sen ánimo de lucro, que apoia, informa e orienta a persoas afectadas por unha enfermedade neuromuscular e ás súas familias.

As enfermidades neuromusculares (ENM) son un conxunto de enfermidades hereditarias ou adquiridas que afectan ó músculo, á unión neuromuscular, ó nervio periférico ou á motoneurona espinal. A súa principal característica é a afectación do sistema nervioso asociada a unha debilidade muscular progresiva, que limita moitos aspectos da vida social, laboral, educativa ou afectiva de quen a padece e en consecuencia provocan unha creciente pérdida de autonomía persoal. En xeral son desórdenes crónicos que perduran toda a vida, dexenerativos e actualmente incurables.

O noso principal obxectivo é contribuir a mellorar a calidade de vida das personas afectadas e atender as súas necesidades e as das súas familias. Para elo, poñemos a súa disposición diferentes servizos de información, orientación e asesoramiento, promoción da autonomía persoal, fisioterapia, apoio psicolóxico, orientación laboral e diferentes actividades lúdicas e recreativas:

 • Servizo de información, Orientación e Asesoramento.
  • O principal obxectivo deste servizo é informar sobre as enfermidades Neuromusculares e, especialmente sobre a nosa entidade, os seus servizos e actividades. Os principais destinatarios son as súas familias, profesionais sociosanitarios, así como as administracións públicas e privadas. Este servizo ofrécese a través de tres canles:
   • Área sanitaria: Comité de Expertos Médicos (principalmente centradas en probas diagnósticas e xenéricas, así como consulta con neurólogos expertos).
   • Área social: recursos e prestacións, Certificados de Discapacidade, Lei de Dependenza, programas sociais, etc.
   • Área de Terapia Ocupacional: productos de apoio, adaptacións ó fogar, estudos de accesibilidade, vehículos adaptados, etc.
 • Servizo de Promoción da Autonomía Persoal.
  • As principais características deste servizo, xestionado a través da área de terapia ocupacional son:
   • Atención asistencial global directa e especializada.
   • Elaboración dun itinerario de Autonomía Persoal individualizado.
   • Seguimento continuo e atención á necesidades familiares.
 • Servizo de fisioterapia.
  • O tratamento de fisiorehabilitación é básico para favorecer as condicións físicas das persoas afectadas por enfermidades neuromusculares. Ademais, posibilita o mantemento das capacidades funcionais dos beneficiarios ó servizo, para retrasar graos superiores de dependenza. Ofrécese tratamento de fisioterapia mediante diferentes canles:
   • Fisioterapia á carta. O principal obxectivo é dar resposta ás necesidades de fisiorehabilitación non cubertas polos dispositivos públicos sociosanitarios ó maior número de persoas afectadas por unha ENM.
   • Proxectos de Rehabilitación para menores con enfermidades neuromusculares.
   • Servizo de fisioterapia a través da Federación Provincial  de Asociacións.
 • Servizo de apoio psicolóxico.
  • O apoio psicolóxico é fundamental para mellorar a situación emocional das persoas afectadas por enfermidades neuromusculares e os seus familiares.
 • Programa de Vida Autónoma, Vida Independente.
  • Este servizo ten como principal obxectivo promover e facilitar  a autonomía e dependencia das persoas afectadas a través do apoio dun Asistente persoal.
 • Banco de productos de apoio. Disponse dun catálogo de productos de apoio a disposición dos nosos usuarios. Inclúense materiais que se poden solicitar, en calidade de préstamo temporal, a área de terapia ocupacional.
 • Servizos de información, co obxectivo de informar e contribuir á divulgación das Enfermidades Neuromusculares e de ASEM Galicia, os seus servizos e actividades, así como noticias de interés relacionadas co sector da discapacidade (investigación, recursos sociais, autonomía persoal, actividades e cursos de formación...). Entre as actividades realizadas, encóntranse:

Por outra banda, as actividades que se realizaron foron, entre outras:

 • Día Internacional das Enfermidades Neuromusculares 15 de Novembro.
 • Mesas informativas en hospitais e centros de saúde.
 • Cadena humana #15NDELAMANO.
 • Xornadas sobre Enfermidades Neuromusculares na área de Ferrol.
 • Día Interrnacional das persoas con diversidade funcional 3 de Decembro.
 • Mercadillo solidario "De boa man" edición Nadal.
 • I Jornada de Diversidade Funcional de GRUMICO: "Somos e Sumamos".
 • Difusión e campañas de sensibilización.
 • Presencia en Medios de Comunicación.

Sede en Vigo (Pontevedra)


Martínez Garrido nº 21. Interior. 36205 Vigo (Pontevedra)

(Entrada adaptada por Rúa Pateira, a carón da Policía Autonómica) 

tlf: 986 378 001 / 698 140 728

 

 

 

 

 

Delegación Culleredo (A Coruña)

R/Manuel Azaña nº 2. Baixo. O Burgo.15670 Culleredo. (A Coruña) 

Tlf: 698 178 500

 

 

 

Enche o formulario de contacto se desexas contactar coa asociación

                   

Para máis información visite a nosra web: www.asemgalicia.com

Asem Galicia organiza I Torneo de pádel inclusivo TierraTech
 • Lecer
 • 21 de agosto de 2017

Asem Galicia organiza I Torneo de pádel inclusivo TierraTech

Grazas ó patrocinio de TierraTech e a colaboración da Federación Gallega de Pádel, as pistas de Vigo Pádel acollen do 21 al 27 de agosto o I torneo de pádel inclusivo en beneficio da Asociación Galega contra las Enfermidades Neuromusculares.