ACT Inclusive: Actors of Change Towards Inclusive Education

ACT Inclusive: Actors of Change Towards Inclusive Education

 

 

 

 

 

 

 

Importe da subvención: 400.000 €

1010900038-Ac-Inclusive. Erasmus-EDU-2022-PCOOP-ENGO

Entidades executantes:

Líder do proxecto: European Association of Service providers for Persons with Disabilities (Bélxica)

Socios:

COGAMI (España)

*ÉTA National Association (Hungría)

Center VAL (Slovenia)

CARDET (Chipre)

L'ADAPT (Francia)

Duración: 36 meses decembro 2022 – novembro 2025

WEB do proxecto: ACT Inclusive: Actors of Change Towards Inclusive Education - EASPD

A Educación Inclusiva é un dereito humano, tal como o establecen os artigos 4 e 24 sobre Educación e Deseño Universal da CNUDPD; e os Piares 1 e 17 do Pilar de Dereitos Sociais da UE.

En calquera caso, a realización de sistemas educativos plenamente inclusivos aínda non se produciu en toda Europa.

Actualmente, as escolas de toda Europa están mal equipadas para abarcar a diversa gama de necesidades de apoio dos estudantes.

ACT Inclusive pretende crear conciencia sobre a educación inclusiva e empoderar aos e as estudantes con discapacidade ao longo deste proceso. Para iso, o proxecto identificará e estimulará a implementación de mellores prácticas innovadoras en educación inclusiva, ademais de desenvolver directrices para xogos para fomentar a inclusión no sector da educación non formal.

Obxectivos:

Sensibilizar sobre a importancia e a necesidade da educación inclusiva

Empoderar ao estudantado con discapacidades no proceso de construción dunha contorna de aprendizaxe inclusiva.

Capacitar ao profesorado e ao persoal escolar sobre como xestionar a diversidade na aula e desenvolver unha educación inclusiva.

Establecer unha rede de aprendizaxe mutua e crear sinerxías entre as diferentes partes interesadas.

Principais grupos obxectivo

Estudantes con e sen discapacidade;

Persoal da escola Mestres de escola

Actividades:

O consorcio do proxecto desenvolverá:

Fichas nacionais sobre inclusión nas escolas ordinarias

Unha colección de boas prácticas sobre actividades de educación non formal que promoven a inclusión na escola.

Un manual de capacitación e sensibilización (TAR) de ACT INCLUSIVE

Unha caixa de ferramentas de ACT-INCLUSIVE sobre actividades de educación non formal que promoven a inclusión

Un cómic e un audiolibro sobre comunicación inclusiva (EN, É, HU, SE, FR, HEI)

Talleres locais en escolas, incluídas actividades como concurso de arte.

Todos os resultados tanxibles iranse publicando na web do proxecto conforme váianse finalizando