Curso de empleada/o de gasolinera en Ferrol

Curso de empleada/o de gasolinera en Ferrol

         

PROXECTO: CURSO EMPLEADO/A DE GASOLINEIRA (FERROL)

Axuda concedida: 32.000 €

P2355-2020

PROGRAMA OPERATIVO DE INCLUSIÓN SOCIAL E ECONOMÍA SOCIAL 2014-2020.

Convocatoria de axudas económicas para o reforzo da empregabilidade de persoas con discapacidade “Uno a Uno” – POISES – ano 2020.

Estas axudas económicas están cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) no marco do citado  Programa Operativo, en concreto, no seu obxectivo temático 9, prioridade de inversión 9.1, Obxectivo Específico 9.1.2 relativo a aumentar a contratación de persoas con discapacidade en situación ou risco de exclusión social.

Obxectivo Xeral do curso:

Mellorar a inserción laboral das persoas con discapacidade, mediante a adquisición de capacidades e competencias para lograr a súa inserción ao mercado laboral. Adquirindo os coñecementos necesarios para a xestión e funcións dun empregado/a de gasolineira.

Datas de realización:

Inicio: 15/03/2021

Fin: 02/06/2021

Lugar:

Rúa Sánchez Calviño 56-58 (Ferrol)

Módulos formativos:

atención ao cliente e técnicas de venda.........................................50h

informática aplicada ás estacións de servizos...............................50h

prevención de riscos laborais........................................................15h

manipulador de alimentos...............................................................10h

conceptos técnicos estacións de servizos......................................40h

formación no possto de traballo...................................................100h.

Horas totais................................................................................. 265 h.