Plan formativo para o emprego 2021-2023 AFD

Plan formativo para o emprego 2021-2023 AFD
   

 

Accións formativas impartidas por COGAMI en 2022 e 2023

Axuda concedida: 499.286,40€

Accións formativas impartidas por COGAMI en 2021 e 2022