Proxectos de Promoción da autonomía persoal e apoio a persoas maiores ou con discapacidade

Proxectos de Promoción da autonomía persoal e apoio a persoas maiores ou con discapacidade

PROXECTOS DE PROMOCIÓN DA AUTONOMIA PERSOAL E APOIO DE PERSOAS MAIORES OU CON DISCAPACIDADE E PROXECTOS DE INVESTIMENTO E ADECUACIÓN DE CENTROS E UNIDADES DE ATENCIÓN DESTINADOS A PERSOAS MAIORES OU CON DISCAPACIDADE

Axuda concedida: 468.316.43 €.

Estas axudas económicas están financiadas pola Xunta de Galicia a través da convocatoria de subvencións destinadas a realizar programas de interese xeral para fins de carácter social con cargo á asignación tributaria do 0,7% do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF).

A través das liñas de actuación III e IV (Liña III: actuacións de promoción da autonomía persoal e apoio de persoas maiores ou con discapacidade. Liña IV: Proxectos de investimento e adecuación de centros e unidades de atención destinados a persoas maiores ou con discapacidade).