Concedéronme unha incapacidade permanente total, podo compatibilizalo cun traballo?

A incapacidade permanente total é compatible con calquera traballo excepto para a profesión para á que lle concederon a incapacidade.  A súa obriga, cada vez que inicie unha nova actividade laboral, é comunicalo á Seguridade Social mediante un escrito de compatibilidade e/ou presentación do contrato laboral.
 

Pódese ampliar a información aquí.