Son beneficiario dunha Incapacidade Permanente Total para a miña profesión habitual. Se comezo a traballar perdo a condición de Pensionista da Seguridade Social?

Non perderías a túa condición de pensionista. Nesta situación manterá a condición de pensionista a efectos de abono da pensión mensual, de recoñecemento e percibo das prestaciones sanitarias (atención médica, atención farmacéutica), así como outros servizos e prestacións sociais.
 

Pincha aquí para consultar a guía do pensionista da seguridade social.

É importante subliñar a Resolución de 15 de marzo de 1979, de la Dirección General de Régimen Jurídico de la Seguridad Social sobre exención no pagamento dos medicamentos aos pensionistas da Seguridade Social en quen concurra a condición de traballadores por conta allea.