Vivo coa filla con discapacidade e coa miña nai de 70 anos. Podo solicitar a eliminacion das barreiras no portal do meu edificio?

Poden solicitar as obras as persoas que teñan discapacidade e as persoas maiores de 70 anos que residan, traballen ou presten os seus servizos altruístas ou voluntarios no edificio. Para elo, é conveniente poñerse en contacto cun profesional en materia de accesibilidade co obxectivo de realizar a obra segundo a lexislación, e redactar un escrito dirixido á  presidencia da comunidade para que se inclúa este punto na orden do día da xunta de propietarios/as.