R_ Auxiliar de axuda a domicilio para Fene

REQUISITOS

Formación de CM de Atención a persoas en situación de dependencia, certificado de profesionalidade en Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións social ou domicilio.

Permiso de conducir e dispoñibilidade de vehículo propio.

Imprescindible estar en posesión do certificado de discapacidade.

 

FUNCIÓNS

Atención a persoas maiores e/ou dependentes no seu domicilio.

Tarefas básicas do fogar.

Apoio en aseo e hixiene.

 

CONDICIÓNS

Xornada parcial de 25 horas/semana.

Si Non