R_ Auxiliar de axuda a domicilio para Noia

REQUISITOS

Valórase preferentemente o certificado de profesionalidade na rama sanitaria pero teranse en conta candidaturas que non teñan o certificado de profesionalidade pero si estean interesadas en enfocar a súa traxectoria profesional neste sector e traballar co colectivo da terceira idade.

Competencias persoais de empatía, habilidades comunicativas e capacidade de organización.

Permiso de conducir e dispoñibilidade de vehículo propio.

Imprescindible estar en posesión do certificado de discapacidade.

 

CONDICIÓNS

Xornada laboral inicialmente parcial (6 horas diarias) en función das necesidades do servizo.

Quenda de mañá en horario de 9:00 a 14:00 horas.

De luns a venres.

Incorporación inmediata.

Si Non