R_ Operario/a de almacén para Bergondo


REQUISITOS

Carné de carretilla elevadora e experiencia previa.

Habilidades comunicativas para o contacto directo con provedores.

Capacidade para a manipulación de pesos.

Imprescindible estar en posesión do certificado de discapacidade.

 

FUNCIÓNS

Xestión de materia prima e produto terminado con carretilla elevadora, subida e baixada do material dunha altura de 2 m.

Control de stock e de produción final para cotexar o desperdicio xerado.

Preparación da materia prima en pre-sala para as persoas supervisoras  das liñas de produción.

Atención e recepción de provedores de materia prima, así como colaborar coa descarga de camións cando sexa necesario.

Preparación dos pedidos que se xeran: embalar, xestionar os envíos de albarás, etc.

En contacto directo a través de teléfono con Administración (Información das caixas prioritarias para a venda, información da identificación correcta das caixas para o cliente, se hai algún problema con algunha caixa saber que lote sería, se hai algún provedor/cliente á espera, etc).

 

CONDICIÓNS

Xornada completa.

Horario de 8:30 a 14:00 horas e de 15:00 a 17:00 horas.

 

Si Non