R_ Técnico/a de mantenimiento para Santiago


REQUISITOS

Formación e experiencia en mantemento electromecánico e hidráulico.

Capacidade para a realización de esforzo físico e bipedestación. 

Estar en posesión do certificado de discapacidade.

 

FUNCIÓNS

Tarefas de mantemento e reparación, hidráulico e electrónico, da maquinaria de xestión de residuos (autos, estáticas e prensas horizontais). 

 

CONDICIÓNS

Contratación de longa duración.

Xornada completa.

De luns a xoves en horario de 8:30 a 15:00 h e 15:00 a 18:30 horas e os venres en horario de 8:30 a 13:30 horas. 

 

Si Non