S_ Auxiliar de conservas para Ribeira

REQUISITOS

Preferentemente experiencia en postos similares pero non é un requisito imprescindible.

Para o desempeño do traballo é necesario ter boa psicomotricidade fina e é posible alternar de posición durante a xornada laboral.

Imprescindible estar en posesión de certificado de discapacidade.

 

FUNCIÓNS

Limpeza de peixe en liña de produción. 

 

CONDICIÓNS

Xornada completa continua.

De luns a venres en horario de 14:00 a 22:00 horas.

Incorporación inmediata.

Si Non