S_ Enfermeiro/a para Betanzos

REQUISITOS

Titulación universitaria en Enfermería.

Imprescindible estar en posesión do certificado de discapacidade.

 

FUNCIÓNS

Atención a persoas con discapacidade en centro.

 

CONDICIÓNS

Contrato temporal con posibilidade de continuidade.

Xornada completa.

Quendas rotativas de luns a domingo.

Si Non